หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 โครงสร้างสมาชิกสภา

 

 

 

นายอุทัย สำราญอิน

 

 

ประธานสภา อ.บ.ต. ลาดชิด

 

 

 

 

 

 

 

นายสมชาย บุญเขต

 

 

รองประธานสภา อ.บ.ต. ลาดชิด

 

 

 

 

 

 

 

พ.อ.อ.ธนากร รุจิระกุล

 

 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด
 
 
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด
 
 
 
     
     
 
 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม