หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

  ติดต่อสอบถาม
   
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด

 

ตำบลลาดชิด   อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

www.ladchid.go.th     E-Mail : admin@ladchid.go.th

 

โทรศัพท์ 035-391600 แฟกซ์ 035-391600-12

  อบต. ลาดชิด | Facebook
https://th-th.facebook.com/ladchid.phakhi
   
 

กองคลัง

13

กองช่าง

14

สำนักปลัด (โต๊ะธุรการ)

15

ห้อง พัฒนาชุมชน

17

ห้อง หัวหน้าสำนักปลัด

18

   
   
   
   
   

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม