ช่องทางการติดต่อ ส่วนงาน สำนักปลัด
1. พ.อ.อ.ธนากร รุจิระกุล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด โทร. 081-8752724

2. นางสาวสุจินดา ไพรศานติ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด โทร. 092-3621242

ส่วนงาน สำนักปลัด โทร. 035 – 391 600 ต่อ 15

E-Mail : ladchidpakhai@gmail.com

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน