Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังตั้งแต่บริเวณบล็อคคอนเวิร์สลำรางหูช้าง ลำรางกะหนอง ลำรางหนองยาว ต.ลาดชิด อ.ผักไห่ จ.อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง