ติดต่อสอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด

ตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

www.ladchid.go.th
E-Mail : support@ladchid.go.th

โทรศัพท์ 035-391600 แฟกซ์ 035-391600-12

อบต. ลาดชิด | Facebook
https://th-th.facebook.com/ladchid.phakhi

เว็บไซต์ อบต.ลาดชิด

ข่าวประกวดราคา