ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน